Virksomheden tilbyder følgende indenfor kloakarbejde:

Nyanlæg samt reparation af kloak


Separering af regn- og spildevand


Kloakering i det åbne land


Minirenseanlæg


Nedsivningsanlæg


Pumpeanlæg


Dræn og omfangsdræn


Højvandslukke ved opstigende vand


Lækagesøgning


TV-inspektion


Rottesikring


3-kammertank med pumpeanlæg

6000 liter samletank

Ring eller skriv for gratis og uforpligtende tilbud